Design av produkter

Genom att förbättra användarupplevelsen, och öka funktionaliteten förbättras förtroendet för varumärket. Produktdesign handlar om att skapa en relation med målgruppen, och även på sikt bygga vidare på förtroendet.

Det som är bra att ta med när man utformar produkter är att utseende ibland går före form och ibland inte. Enligt läror heter det "form follows function", men jag kan hävda att det nog kan stoppa en designprocess. Ofta har jag själv märkt att när utseendet formas kommer även lösningar på hur man kan få till detta funktionellt, och dessutom kan man genom den processen även få till nya funktioner, som överhuvudtaget inte skulle kommit med annars. Men även där kan man till slut tvingas vända tillbaka på processen beroende på om det är en väldigt funktionskrävande produkt och att tid ibland inte finns för att vara väldigt nyskapande. Tanken från min sida är att det går att vända på lådan som man ibland är i, för att komma ut.

Bra design vill man gärna uppleva mer av som en god mat eller bra musik.