Grafisk produkt design

Träffsäker design genom målmedveten utveckling

Grafisk design
Utformning av trycksaker | 2D material.
produkt DESIGN
Utveckling av produkter och idéer

Form och färg tillsammans med funktion

De flesta kan tänka sig få hjälp med form, färg och funktion, men tror det blir invecklat, och dyrt om man kontaktar en designer, vilket inte stämmer i det här fallet. Designprocessen är ofta förvånansvärt enkel, och rättfram.

Industridesign | produktdesign

DesignMoxie drivs av mig Peter Saikko och jag har jobbat med produktdesign i olika sammanhang
i mer än 10 år, både med produkter och idéutveckling. Verktyg är främst penna och papper
men även 3D modeller kan tas fram. Fördelen med en bra formgivning är ekonomisk i grunden, men även att skapa glädje för de som ska använda produkterna.


Läs mer om projekt här >>

Grafisk design | tryck & digital

DesignMoxie har även trycksaker som inriktning med ca 10 års samlad erfarenhet. Jag jobbar i Adobes program och kan skapa det mesta som är 2D. Huvudsaklig erfarenhet är faktiskt blandad, från desktop publishing till rent illustrativa alster.
En bra illustration kan skapa intresse för något, och bra marknadsföringsmaterial kan lyfta fram en produkt på en annars tuff marknad, som exempel.


 learn more Läs mer om projekt här >>

Formgivning/design/utveckling

Kontaktuppgifter

designmoxie.se
 +46 0733541136
kontakt@designmoxie.se
Kontakt | DesignMoxieMöbelprojekt | Miljöprojekt

Se mer här

Grafisk form till ett anrikt företag

Se mer här

E-sport design

Se mer här

Otaliga intressanta och lärorika

PROJEKT

Massvis med tidiga och sena

ARBETADE TIMMAR

Flertal givande och kreativa

VERKSAMHETSÅR