Trycksaker & produktion

Grafisk design, Produktdesign, Lund, Skåne

Magasin | Kataloger för produktion

Förutom grafiskt material för företag och privatpersoner, kan det bli skapande som konsult på företag. Trycksaker är en hel värld av möjligheter. Olika typer av trycksaker, sidor, bildbearbetning, texthantering, och trycktekniska detaljer. Nedanför visas några produktioner, där jag som grafisk formgivare varit med och producerat säljande material. Jag är insatt i trycksakshantering, men även kan annat som exempelvis bildbearbetning. Ibland händer det att texter ska göras om vilket jag också gör. Jag kan se nya möjligheter och kan använda detta för att skapa mervärde och samtidigt avlasta produktioner.

Grafisk design och trycksaksproduktion för Homeenter | Lekolar | Aj Produkter. 

Homeenter = medlemsmagasin, 13 ggr om året på 4 olika språk huvudsakligen. Utöver det direkt reklam, för rekrytering, kuponger, foldrar, brev som ingick i marknadsföring, och även webbmaterial, plus en del annat, som bildbehandling/retuschering/friläggning. Det var en bred repertoar av trycksaker som togs fram. Grafisk design och trycksaksproduktion för Lekolar. I det här fallet två kataloger med möbler mattor som exempel för skola och förskola. Plus retusch och friläggning av material. Sidorna togs fram tillsammans med marknadsavdelningen som skrev innehållsmanus. Grafisk design och trycksaksproduktion för AJ produkter. En stor katalogproduktion på ca 450 sidor till 12 olika länder. Här gjorde jag layout till sidor och uppslag plus arbetade med översättningar bl a. Bildval och text hämtades från manus som marknadsavdelningen tagit fram, tillsammas med den grafiska avdelningen.