Lastsystem | Telair

Grafisk design, Produktdesign, Lund, Skåne

Förlängt transportband för bagage

En ny typ av transportband skulle tas fram, som en tillägg till andra typer av större transportband, för att avlasta personal som ofta tvingas sköta lastning i ganska trånga utrymmen och under stressade förhållanden. Första utkasten var tillsammans med ett team av ingenjörer och ansvariga för den tekniska utvecklingen. Idéen var på ett sätt färdig men själva utformningen av mekaniken och funktioner som skulle tas fram.

Helhet, och funktion

En ny grundläggande form skulle tas fram för helheten, och sedan efterhand när delar för funktion kom på plats även skapa detaljer. Slutresultatet blev en mycket användbar lösning som nu används av stora flygbolag och på flygplatser. Telair utvecklar numera ett antal versioner av RTT:N.

Bilder nedanför från produktion. Stora bilden är en 3D version skapad av mig som referens för själva produkten i sin helhet. Bilderna nedanför är från produktion och utveckling. Delarna som visas är framtagna av mig i Solid Works. Projektet är under fortsatt utveckling.

Länk till Telairs hemsida där logotyperna visas. Telair International