Logotyper för företag

Grafisk design, Produktdesign, Lund, Skåne

Logotyper
Företagets två huvudsakliga produktlogotyper skulle ändras. Produkterna hade omarbetats och företaget stod i en ny fas, vilket de ville markera detta med nya logotyper och hemsida bl a. De ville behålla en del av färgerna och lutningen, men i övrigt fick jag fria tyglar. Tanken för de nya logotyperna (en för vardera produkt) var att då de har en etablerad klientel, behålla uttrycket delvis för igenkänningsfaktor. Färgerna och uttrycket modifierades något och teckensnittet byttes ut mot en lättare förändrad ny variant. De första logotyperna hade mer eller mindre samma stil, som nu ändrades till att särprägla och att lyfta fram systemens funktion och användare.

Nedanför utvecklingsprocessen för logotyperna. De färdiga längst till vänster, och efter det en bild på en del av ide/skissfas. Fler exempel inom processen och några av de som var aktuella fram till slutet, men som inte färdigställdes. Se logotyperna här: www.sindas.se