Broschyr Space4u

Grafisk design, Produktdesign, Lund, Skåne

Produktbroschyr

Broschyr i marknadsföringssyfte mot utländsk marknad. Det är en tech loungemöbel som genom broschyren lyfts fram. Tanken är att ta upp det som är typiskt för Sverige och svenskhet, med en viss överdrift, så poängen går fram. Stolen har en hel del exotism, och utmärkande drag, tillverkad i material som också används inom flygindustrin. Broschyren är en kort introduktion till företaget och produkten ifråga, och det primära syftet är att visa möbelns karaktär och att skapa intresse, hos intressenter/kunder.

Nedanför några sidor från helheten. Mycket image och en del teknik tas upp. I helhet fanns material som jag lade ihop, men några bilder köptes för att binda ihop helheten.