Produktdesign

Funktionell design
[allt är design]

Enkelhet och funktionalitet som anpassas till given omgivning/miljö, med dess förutsättningar. Konstruktion, utseende och funktion är viktiga egenskaper. När dessa fungerar bra tillsammans skapas ett bra slutresultat som bl a kan minska stress, skapa positiva känslor för användaren, förutom en förbättrad funktion.

Design är för det mesta centrerat kring mänskliga brukare, men behöver inte alltid vara det. Dessutom kan design gälla tjänster. Produktutveckling kan man säga är tvärvetenskapligt, och medför en öppenhet och glädje i formgivandet, som i sin tur sprider sig till användaren. Utformningen i sig skapar vägar för en bra produkt att nå ut till målgrupper, både nya och redan existerande.