Produktdesign

Funktionell design
  [allt är design]

Utseende och funktion är viktiga egenskaper, tillsammans med konstruktion. När dessa fungerar bra tillsammans skapas ett slutresultat som minskar stress, skapar positiva känslor för användaren. Sammantaget kan man säga att produktdesign anpassar en produkt till omgivning/miljö, med dess förutsättningar, och effektivitserar processer kring användandet.

Design är för det mesta centrerat kring mänskliga brukare, men behöver inte alltid vara det. Designprocessen ska förbättra en produkt/tjänst och ibland kan det vara en ganska abstrakt och inte vara något som ska användas fysiskt. Produktutveckling kan man säga är tvärvetenskapligt, och medför en öppenhet och glädje i formgivandet, som i sin tur sprider sig till användaren. Utformningen i sig skapar vägar för en bra produkt att nå ut till målgrupper, både nya och redan existerande.