Produktdesign

Funktionell design
[allt är design]

Enkelhet och funktionalitet som anpassas till given omgivning/miljö, med dess förutsättningar. Konstruktion, utseende och funktion är viktiga egenskaper som tillsammans kan skapa mindre stress, som en av fördelarna, och positiva känslor för användaren.

Design av produkter som har en form och funktion där människan är i focus främst. Produktutveckling i tvärvetenskaplig anda, som medför en öppenhet och glädje i formgivande, som i sin tur sprider sig till användaren. Utformningen skapar vägar för en bra produkt att nå ut till målgrupper. En del av dem kanske aldrig hade tagit sig tid att förstå helheten men genom bra design kan dessa också nås.