Produktdesign

Funktionell design
  [allt är design]

Utseende och funktion är viktiga egenskaper, tillsammans med konstruktion. När dessa fungerar bra tillsammans skapas ett slutresultat som minskar stress, skapar positiva känslor för användaren. Sammantaget kan man säga att produktdesign anpassar en produkt till omgivning/miljö, med dess förutsättningar, och effektiviserar processer kring användandet.

Design är för det mesta centrerat kring brukare, men behöver inte alltid vara det. Designprocessen ska förbättra en produkt/tjänst. Ibland kan målet för designen vara abstrakt, och kanske inte heller användas fysiskt, men så länge det finns en övergripande plan för slutprodukten löser det sig. Produktutveckling kan man säga är tvärvetenskapligt, och medför en öppenhet och glädje i formgivandet, som i sin tur ska sprida sig till användaren. Utformningen i sig skapar vägar för en bra produkt att nå ut till målgrupper, både nya och redan existerande.