Ideväckande… bildmanipulation

Ideväckande… bildmanipulation

2017-10-04 Designprojekt 0
Pattern mönster bildredigering retusch image retouch

Skapa bilder av bilder

Bilder för marknadsföring kräver en del eftertanke. Det är spännande att skapa en slags tankestyrning hos tilltänkta kunder och människor i övrigt, genom bilder, som kan göras om för detta. Psykologi i enklare form kan man kanske säga. Humor och kännedom om kunders intressen och vanor underlättar att föra fram budskap. Förståelse för vad som väcker de känslor som eftersträvas i sammanhanget, sparar tid och med bättre resultat. Genom en liten dos galet bildspråk kan man komma långt.

Bilder för webb | Bildretusch

Huvudbilden (soffa med kudde) är skapad från flera olika bilder, och är i princip helt fabricerad. Soffan, kudden, väggen, golvet allt är frilagda element som kombinerats i en helhet för marknadsföringssyfte. Bilderna och helheten har färgjusterats för att fungera tillsammans och skapa en trovärdig bild. Det hela tar inte så lång stund när man väl har idéen på plats och hittat de delar man vill kombinera.

Justeringar: klädsel med vegetation, frilagd bakgrund med tillagd vegetation tonad, färgändringar på detaljer, retusch av kostym (göra neutral utan märken speciella sömmar etc) färgkorrigeringar, och skuggor bakom figurerna.

Justeringar: frilagd bakgrund som ändrats till vägg och golv, en katt med som är frilagd som färgjusterats med tillagd skugga under och kanter anpassats efter omgivning, sängöverkast till samma textur som katten, och som färgkorrigerats och veck tillagda och befintliga veck förstärkta, vegetation på vägg med färgkorrigerinar och tillagd mask för anpassning till säng, sängen i sig är färgkorrigerad, reflektioner på golv, ändringar i bakgrundsvegetationen/förtätning och förlängning av den. Tillagd golvlist, och justeringar av kuddar separat för anpassning av ljus från vänster, likaså sängen i helhet.

Justeringar: Person med huva frilagd från bakgrund, som förlängts. Färgändring av figur och bakgrund. Förstärka kontraster över hela bilden. Retuschera betong i bakgrund på förlängd bild, med hjälp av andra texturer. Mönster på huva tillagd, samt förändring av färgen på mönstret och huvan i sig.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *