Grafisk design

Retusch och design
av visuellt material

Bilder kan ändras i stort sett alla aspekter, dvs gränserna för vad man kan ändra och forma i ett foto eller annan typ av bild är är obegränsade.

Man kan även skapa upprepningsbara mönster, som är avancerade. Äldre, slitna fotografier kan få nytt liv genom retusch, och på det lägga färger på eller förbättra de befintliga färger.

Logotyp - Formgivning av företagsidentitet

Logotyper är något som fylls på med betydelse och företagsidentitet efterhand, men ett bra utgångsläge förkortar den processen.

En talande logotyp kan skapa en känsla eller positivt spännande intryck som ökar intresset för vad det representerar. Viktigt att inte krångla till det, men samtidigt väga det mot vad en eventuell målgrupp tänker, jämfört med vad företaget vill förmedla, iform av förtroende exempelvis.

Ovanliga grafiska lösningar

Bilder behöver inte vara fyrkantiga eller formade enligt mallar som grundläggande pappersstorlekar.

Visst det underlättar om man ska trycka det eller skriva ut materialet på en skrivare, som oftast bara tar givna format. Men tänker man digitalt så suddas vikten av standardiserade format ut, och man kan ta ut svängarna ytterligare. Som här kan man scrolla längst med en lång bild istället för att använda sig av många små som man måste bläddra mellan.

Grafisk produktion

Desktop publishing eller skapande av trycksaker med hjälp av dator. Trycksaksproduktion är en process där många delar återkommande måste passas in antingen genom att skapa och använda sig av mallar eller skapa material som har ett grafiskt maner skapat för massproduktion. 

Text, bild och sammanställning av dessa för att skapa tydlig överblick på produkter eller informativt material, kräver en arbetslinje som är smidig. Här är några sidor där jag som grafiker varit delaktig i, där layout, retusch/bildförändring och även textdelar skapats. Friläggning av produkter eller personer t ex förekommer en hel del. I vissa fall även skapa själva bildmaterialet också, för att ha kontroll på processen från början till tryck.

All möjlig grafisk design

Ibland får man sätta tänderna i sån man inte gjort förut, men som kan vara väldigt utvecklande

För egen del är utmaningar något av det bästa jag vet. Här ses en blandning mellan helt olika saker som tagits fram, för att visa på möjligheter med DesignMoxie.