Grafisk design

Grafisk design | Retusch av visuellt material

Bilder kan ändras i stort sett hur ni vill, dvs gränserna för vad man kan ändra och forma i ett foto eller annan typ av bild är obegränsade.

Exempel på grafiska designtjänster genom DesignMoxie är bl a att skapa upprepningsbara mönster, för textilier, äldre och slitna fotografier kan få nytt liv genom retusch. Det går att förbättra befintliga färger, men även lägga till färger på svartvita bilder, och fotografier. Trycksaker, tidningar men även grafisk design för förpackningar (3D) exempelvis, kan tas fram, likaså Illustrationer med olika typer av manér.

Blandade projekt från illustrationer till ja exempelvis en färgkarta. Det gemensamma här är att utformningen har ett syfte. Målgrupp eller rent praktiskt, spelar ingen roll, utformningen måste anpassas så den primära funktionen lyfts fram så bra som möjligt och samtidigt kan nå ut till nämnda målgrupp. Skynda långsamt, heter det och det gäller även inom design. Det finns alltid en tidsram men inom den kan man hinna med mycket.

Design som skapar tankar och idéer hos betraktaren.